Esdeveniments SCAF

Crònica: II Jornada Italo-catalana de Dret de Família (Barcelona, 29/6/18)

La II JORNADA ITALO-CATALANA DE DRET DE LES PERSONES I DE LES RELACIONS FAMILIARS celebrada el passat 29 de juny de 2018 va ésser tot un èxit, tant de participants com en la qualitat i nivell dels ponents que van intervenir.

La Jornada es va iniciar amb les paraules de benvinguda del Vice-Cònsul italià a Barcelona, el senyor Francesco Latronico i el Sr. Joaquim de Miquel, vocal de la Junta de l'ICAB, en representació de la Degana. També van participar en la inauguració de la Jornada la vice-presidenta de la AIAF i la presidenta de l'SCAF, les senyores Caterina Mirto i Mercè Mira.

II Jornada Italo-catalana

Acte seguit es va iniciar la primera ponència a càrrec dels Srs. Alberto Figone i Jose Antonio García, que van parlar sobre el règim patrimonial de la família, destacant que va sorprendre molt als nostres companys italians que en el dret català el cònjuge titular de l’habitatge familiar no pugui disposar de la vivenda familiar sense el consentiment de l’altre cònjuge, tal i com regula l’article 231-9 del CCC, cosa que en dret italià no passa, on el titular pot vendre el domicili sense que l'altre part tingui coneixement.

II Jornada Italo-catalana

La segona ponència va anar a càrrec de la Sra. Claudia Pedrotti i de la nostre companya Inmaculada Ruz. La companya italiana va parlar sobre les diferències entre la convivència de facto, que no és objecte de regulació a la legislació italiana i la unione civile que requereix inscripció en el Registre. També va parlar dels pactes de convivència i els pactes matrimonials, que poden ser referendats per un advocat, excepte si hi ha qüestions patrimonials, que aleshores s’han de fer davant notari. La Sra. Inmaculada Ruz va fer una explicació clara i precisa dels pactes econòmics que es poden fer entre el cònjuges i les parelles de fet.

II Jornada Italo-catalana

La tercera intervenció va ser sobre la valoració en dret italià del treball domèstic del cònjuge en el divorci, que va ser exposat per la Sra. Stefania Bandinelli i el Sr. Antonio Vives ens va parlar sobre les reclamacions econòmiques entre el cònjuges i entre els convivents en cas de ruptura, arribant a la conclusió de que la família actual es diferent a la que hi havia en el moment de la regulació i que per tant s’hauria de legislar de manera més adequada a la realitat social.

 II Jornada Italo-catalana

A l'acabar es va fer un dinar informal al Pati de Columnes de l'ICAB i, posteriorment, vàrem gaudir d’una interessant visita guiada per la magnífica Biblioteca de l'ICAB.

II Jornada Italo-catalana  II Jornada Italo-catalana

Les ponències de la tarda van començar amb la participació de la Sra. Caterina Mirto i la companya de la SCAF Paola Tamborero, que van oferir una explicació sobre el domicili familiar en les respectives legislacions.

II Jornada Italo-catalana

Acte seguit la Sra. Elisa Chiaretto ens va parlar sobre el règim econòmic aplicable entre ciutadans de diferent nacionalitat, posant èmfasi al Reglament 2016/1103 del Consell UE sobre competència, llei aplicable, reconeixement i execució en matèria de règim econòmic que entrarà en vigor el 29/1/2019. El Sr. Joan Vidal de LLobatera, per la seva part, va fer una interessant i amena exposició sobre la successió amb elements transnacionals i el Reglament 650/12.

II Jornada Italo-catalana


L’última ponència va anar a càrrec del Sr. Francisco Javier Forcada, Lletrat-Cap de Secció de Relacions Intenacionals del Consejo General del Poder Judicial i representant d'Espanya per la xarxa internacional de jutges de la Conferència de La Haia, i de la nostre companya de l’SCAF Ma. del Pilar Tintoré, en la qual tambè va participar el responsable jurídic del Consolat italià a Barcelona Sr. Massimo Chicca, on es va parlar de la sostracció internacional de menors i la seva problemàtica, i es va poder comprovar el desconeixement que hi ha de la figura dels Jutges d’enllaç.

II Jornada Italo-catalana

La Jornada va ser tot un èxit i el fet de que tinguéssim per escrit en el nostre idioma totes les ponències va ajudar a seguir els temes que es van tractar. Va resultar una jornada molt profitosa i interessant que esperem repetir.

 

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de l’SCAF

 

Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions

El passat dia 16 de febrer de 2018 els membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) i de l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS), es van reunir amb la intenció d’agermanar-se per a realitzar col·laboracions entre ambdues associacions.

És innegable que el Dret de família i el Dret de successions són dues especialitats afins, amb uns efectes jurídics rellevants en el nostre dret, i en aquest sentit, l’SCAF i l’ACEDS han considerat adient el poder col·laborar conjuntament, pel benefici que pot representar pels seus socis que es puguin compartir els coneixements d’ambdues entitats.

En el marc de la reunió entre l’SCAF i l’ACEDS, es va decidir iniciar aquesta col·laboració duent a terme les Primeres Jornades sobre Dret de Família i Successori que està previst que es realitzin el mes de febrer de l’any 2019.

ACEDS

 

Crònica: Projecte EUFam’s - Conferència final a Milà

El passat 1 de desembre de 2017 l’advocada Sra. Mª del Pilar Tintoré, Vocal de la Junta Directiva de l’SCAF, va participar en la Conferència Final del Projecte EUFam’s com a representant de la AEAFA en aquest projecte. Dita conferència portava per títol "Planificar el futur de les famílies transfrontereres: un camí a través de la coordinació", que va tenir lloc a Milà.

EUFam's

Participació de l'advocada Sra. Mª del Pilar Tintoré en la taula rodona sobre "Les perspectives i els problemes en el Dret de Família de la UE: mètodes alternatius de resolució de conflictes, divorcis privats, problemes de reconeixement i aplicació"

L’acte va començar tractant les qüestions generals del dret de família a la UE, i a continuació es van abordar tots aquells temes més destacats en relació a la jurisdicció, la llei aplicable, el reconeixement, i la cooperació entre autoritats centrals. Totes aquests qüestions van ser tractades des de l’òptica de la anàlisis del Reglament (CE) nº 2001/2003 del Consell de 27 de novembre relatiu a la competència, el reconeixement i l´execució de resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, i el Reglament (UE) nº 1259/2010 del Consell de 20 de desembre per que s'estableix una cooperació reforçada en l’àmbit de la llei aplicable al divorci i a la separació judicial, on els representant de cada un dels països participants va analitzar els pros i contres de l’aplicació d’aquests reglaments comunitaris.

EUFam's

Durant tot l’acte, els diferents experts van advertir de la importància de la protecció de l’interès superior del menor en totes aquestes qüestions, i van destacar els problemes que es donen a la pràctica respecte al denominat "fòrum shopping".

Per finalitzar l’acte, es va realitzar una taula rodona sobre "Les perspectives i els problemes en el Dret de Família de la UE: mètodes alternatius de resolució de conflictes, divorcis privats, problemes de reconeixement i aplicació" duta a terme per diferents experts en Dret Internacional Privat, els quals van destacar la importància de la mediació internacional en el Dret de família i especialment en supòsits de sostracció internacional.

Els treballs realitzats per tots el experts involucrat en aquest projecte europeu, ha tingut una duració de 2 anys, i amb aquesta Conferència final a Milà es va donar per conclós aquest primer projecte, resultat del qual es van elaborar 4 documents, que des de l'SCAF considerem d’interès pels nostres socis i que trobareu adjunts en PDF.

 

Model de protocol (en anglès) (PDF)   pdf_icon

Directrius (en anglès) (PDF)   pdf_icon

Clàusules model (en anglès) (PDF)   pdf_icon

Estudi final (en anglès) (PDF)   pdf_icon

 

II Jornada Italo-catalana de dret de les persones i de les relacions familiars (29/6/18 a Barcelona)

 

Benvolgudes i benvolguts,

Us fem a mans el programa de la Segona Jornada Italo-catalana de dret de les persones i de les relacions familiars coorganitzada amb l’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori) i amb les Seccions de Dret Matrimonial i de Família i Dret de la infància i de l'adolescència de l’ICAB.

La Jornada se celebrarà el 29 de juny del 2018 a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  (C/ Mallorca, 283 – Barcelona).

Els advocats de família italians i catalans es troben amb la finalitat d'un intercanvi formatiu sobre el dret i la justícia de les persones i les relacions familiars a Itàlia, Catalunya i Espanya, en relació al Dret a la Unió Europea i a la jurisprudència del Tribunal EDH. Cada tema serà afrontat en forma comparada amb dos breus ponències (cas pràctic) de col·legues catalans i italians al qual seguiran intervencions i preguntes.

Esperem que les ponències siguin del vostre interés.

 

Programa de la II Jornada Italo-catalana de dret de les persones i de les relacions familiars (PDF)   pdf_icon

 

Crònica: Jornada sobre Dret de Família (27/10/2017 ICASBD)

 

Organitzat per la Comissió de Formació, el proppassat 27 d´octubre de 2017 va tenir lloc a l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell una JORNADA SOBRE DRET DE FAMÍLIA, l’objectiu de la qual era oferir als assistents una aproximació a tot un seguit de qüestions pràctiques, tot oferint una anàlisi de diferents matèries relacionades amb el dret de familia i des de perspectives jurídiques diverses.

La JORNADA es va organitzar en 4 sessions:

La 1a sessió va tenir per objecte LA PROVA EN LITIGIS SOBRE GUARDA DE MENORS, a càrrec de Josep Maria Castro Soto, advocat, i LA PROVA PERICIAL, POT DETERMINAR UN SÍNDROME D'ALIENACIÓ PARENTAL?, a càrrec de la psicóloga forense Agnès Brossa.

A la 2a sessió hi ha intervenir la Dra. Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, per parlar de la INCIDÈNCIA DE LA SEGURETAT SOCIAL EN EL DRET DE FAMÍLIA. PENSIONS DE VIDUÏTAT.

A la 3a sessió hi ha intervenir la Dra. Noelia Igareda Gonzàlez, professora de Filosofia del Dret i investigadora del Grup Antígona de la UAB, que va parlar de LA GESTACIÓ SUBROGADA. DEBATS ACTUALS EN LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA I EN EL DRET COMPARAT.

I la 4a sessió va estar dedicada a NOVES ESTRUCTURES FAMILIARS I DE FILIACIONS, a càrrec de José Antonio García González, advocat -que va parlar de la IMPLICACIÓ DE LES NOVES PARELLES DELS PROGENITORS EN EL PLA DE PARENTALITAT-, i de la Dra. Judith Solé Resina, catedràtica de Dret Civil de la UAB -que va parlar de NOVES PATERNITATS I MATERNITATS.

L’obertura de la JORNADA va anar a càrrec del vicedegà de l’ICASBD, Josep Farnés Costajussà qui, en acabar la JORNADA també la va cloure juntament amb la coordinadora de la JORNADA, Mariona Torra Cot, i la presidenta de la SCAF i vocal de la Junta de l’AEAFA Mercè Mira Cortadellas.

La presència de la companya Mercè Mira Cortadellas, aixi com la col·laboració de la SCAF en la preparació d’aquesta JORNADA, va ser motiu d’especial agraïment per part de l’ICASBD i també va deixar palesa la voluntat de col·laboració d’ambdós col·lectius en l’organització de futures Jornades de Formació.

 

Mariona Torra Cot
Comissió de Formació de l’ICASBD

 
Més articles...