Accés usuaris
Piulades

Ramon Tamborero i Javier Lajara parlen sobre les petites coses del Dret de Família als Divendres de la SCAF

El passat divendres 19 de març els advocats Ramon Tamborero y Javier Lajara van participar en una sessió conjunta dels Divendres de la SCAF on van parlar de diferents aspectes del dret de família que segons Tamborero “solem discutir entre els advocats a les entrades dels jutjats, o amb un cafè, són detalls, petits temes però interessants”.

Entre els dos ponents van introduir una vintena de temes que solen crear controvèrsia, o que solen estar en “terreny de ningú”, o que moltes vegades no està clar com resoldre. Tamborero i Lajara van citar algunes sentències o acudir a la seva pròpia experiència per respondre a alguns casos, mentre que en d’altres van deixar oberts els temes, a la reflexió dels participants.

Ramon Tamborero i Javier Lajara

Tamborero va parlar de temes com l’eficàcia dels convenis de divorci davant de notari, la obligació o no de sotmetre’s a l’observació d’un psicòleg o pèrit triat per l’altra part, sobre la llei de mediació, els divorcis de persones que s’han casat a l’estranger, els comptes corrents comuns davant guardes compartides, les demandes de reducció de pensions, etc.

Javier Lajara també va introduir temàtiques molt concretes com de qui son els saldos dels comptes bancaris compartits, a qui pertany el vehicle familiar, com s’aplica els increments de l’IPC en les pensions, com s’aborden els períodes de vacances en guardes compartides o els efectes retroactius en els processos de modificació de pensió, entre d’altres.

 

La SCAF, molt present en el I Congrés de la Infància i Adolescència

El 25 i 26 de març va tenir lloc a la seu de Col·legi d'Advocats de Madrid, el I Congrés de la Infància i l'Adolescència amb les intervencions de més de 80 juristes i especialistes i l’assistència de més de 6.000 persones.

I Congrés de la Infància i Adolescència

Al comitè d’honor del congrés hi eren presents el president d’honor de la SCAF, Francesc Vega Sala. Al comité científic hi era la presidenta de la SCAF, Mercè Mira Cortadellas, la sòcia de la SCAF i presidenta de AEAFA Mariló Lozano, la sòcia de la SCAF Mercè Pigem i Palmés i el soci de la SCAF Joaquim de Miquel Sagnier.

Com a ponents hi van intervenir la Mercè Pigem i Palmés amb una ponència sobre l'especialització judicial en infancia, família i incapacitats i raons a favor. Entre les seves paraules, en destaquem: “el transcurs del temps és una especialització però tots sabem que l'après pel transcurs del temps, s'aconsegueix pel procés de prova-error i en família no ens podem permetre que el ciutadà pateixi aquest aprenentatge”.

La sòcia i membre de la junta Mª Pilar Tintoré Garriga va parlar sobre l’audiència del menor vs. la seva avaluación per l’Equip tècnic, és compatible o convenient? Sobre les cambres Gessel va comentar “tot i que habitualment s'utilitzen en l'àmbit penal, podrien ser també útils en exploracions de família per als menors de 10 anys i també per a majors de 12 anys en què els nens presentessin alguna dificultat”.

La sòcia i presidenta de la AEAFA Mariló Lozano va parlar sobre la protecció dels NNA en els processos de ruptura de parella: efectes i mesures. Mediació.

El soci Joaquim de Miquel Sagnier va moderar la Taula de partits polítics

El Comitè organitzador del Congrés, juntament amb els comitès d'Honor i Científic, han fet públiques les seves recomanacions per protegir els menors en els processos de Família i garantir la igualtat d'accés a la justícia en tot el territori nacional (es poden trobar les conclusions en aquest link: https://bit.ly/3wc4k3k)

 

Les parelles estables

Seria recomanable que les persones, abans d’iniciar la convivència, tinguessin informació sobre els efectes de la unió i les conseqüències que se’n deriven, la qual preferentment podran obtenir-la a través dels Advocats especialitzats en família.

Creiem que la regulació legal ha tingut poca influència en l’adopció de decisions sobre constitució legal de parelles estables, doncs aquesta no es limita a la definició de la seva consideració legal, sinó que pot tenir importants conseqüències en el moment de la seva extinció, ja sigui per ruptura, o pel traspàs dels seus integrants, tan en l’àmbit administratiu com en el dret hereditari, especialment en els supòsits de successió intestada.

L’abundant i complexa litúrgia tradicional prematrimonial i matrimonial, en els àmbits socials, religiosos i jurídics, està sent substituïda progressivament per una situació de fet que eludeix tot el cerimonial, però que evidentment ens porta a la contemplació d’una nova realitat.

El legislador català és va veure compel·lit a promoure una primera regulació d’aquesta nova forma convivencial, amb la promulgació de la Llei 10/1998, d’Unions Estables de Parella, i la posterior incorporació al Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

En la definició legal de la parella estable es contemplen tres supòsits de concurrència, qualsevol dels quals ja és suficient per la consideració de que dos persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial la constitueixen. Dos d’ells - si durant la convivència tenen un fill comú i/o si formalitzen la relació en escriptura pública – requereixen com a mínim un acte d’exteriorització d’una voluntat positiva, però el tercer – si la convivència dura més de dos anys ininterromputs – ni tan se vol això.

En tot cas, el supòsit inicial - convivència en comunitat anàloga a la matrimonial - contra altres formes de convivència, inclús regulades per llei, ja requereix una prova ferma, o l’establiment d’una presumpció judicial que complica la definició.

En el tercer supòsit - la convivència ininterrompuda durant dos anys - sense externalització de signes de manifestació de voluntat, o inclús amb la manifestació negativa de la voluntat de constituir parella estable, xoca frontalment amb l’emissió del consentiment exprés per contreure matrimoni.

Tot això porta en alguns casos a una controvèrsia sobre qui ha constituït o no una parella estable, el seu reconeixement o negació, que podria o caldria evitar.

 

Joaquim Betriu Monclús
Vicepresident 1r de la SCAF

 

La SCAF celebra la mesura protectora de NNiA acordada pels jutjats de Família de Barcelona

La Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF) celebra el recent acord al què han arribat els magistrats dels vuit jutjats de primera instància de Família del partit judicial de Barcelona en relació a l'exploració de Nens, Nenes i Adolescents (NNiA). Aquest acord pretén unificar els criteris en els diferents jutjats, i en concret es comprometen a que "Els NNiA no seran explorats judicialment el dia de la vista o judici assenyalat, llevat que així s'hagi acordat expressament per l'òrgan judicial".

Els jutges que signen l'acord són els responsables dels jutjats de primera instància núm 14 (Xavier Abel Lluch), el nº 15 (Teresa Fernández de Córdoba), el 16 (Cristina Blanco Finez) el 17 (Elena Camps Martín), el 18 (Regina Selva Santoyo), el 19 (Montserrat Carceller Valls), el 45 (Ernesto Pascual Franquesa) i el 51 (Eva Atares García).

Nens jugant

A més d'acordar que els NNiA no siguin explorats judicialment el dia de la vista, els jutges han acordat que les parts puguin sol·licitar del mateix jutjat la seva exploració judicial a través dels tràmits i escrits previstos en el procediment, on es resoldrà de forma expressa sobre aquesta petició.

M. Pilar Tintoré, membre de la Junta de l'SCAF, considera que "És beneficiós per a tots l'acord adoptat. És perjudicial per als NNiA acudir als jutjats el mateix dia del judici, just en un moment de conflicte entre els seus progenitors. És perjudicial tant per als fills com per als pares."

A més, Tintoré celebra aquest acord perquè "contribueix a l'acompliment d'un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, on s'advoca per una justícia amigable per tots els nens, nenes i adolescents". "D'ara endavant -apunta Tintoré-, en aquells procediments on un NNiA estigui implicat, s'hauria de prendre mesures sempre pensant en el seu interès, i en el cas de les audiències judicials, valorar els seus horaris escolars i d'activitats per evitar la seva absentisme escolar”

 

Acords unificació de criteris Jutjats de Família de Barcelona. Exploració NNiA 2021

Benvolgudes i benvolguts,

Atesa la seva importància us facilitem els nous acords assolits pels jutges dels Jutjtats de Família de Barcelona, pel que fa a criteris a seguir pels lletrats quan se sol·liciti l'exploració judicial de les nenes, nens i adolescents (NNiA).

Acords unificació criteris Jutjtats de Barcelona relatius a l'exploració judicial de NNiA (PDF) pdf_icon 

 Acords unificació criteris Jutjats BCN Exploració judicial de NNiA